خانه / تحقیق و پروژه / دانلود تحقیق مديريت سازمان

دانلود تحقیق مديريت سازمان

دانلود تحقیق مديريت سازمان

دانلود تحقیق مديريت سازمان

مقدمه :

انسان موجودي اجتماعي است ،بطوريكه بدون ارتباط با اجتماع (اعم از اجتماعات حاضر و يا اجتماعات تاريخي و گذشته كه با استفاده از تجربيات آن زندگي انسان نمود پيدا مي‌كند .) مفهوم زندگي بشر از بين مي‌رود و حيات او با زيست حيوانات پست تفكيك ناپذيرمي‌شود ،به هر حال زندگي در اجتماع ،آدمي را به موجود سازماني تبديل كرده است : و او براي ادامة حيات بشري ناگزير است در اجتماعات متعددي از قبيل : خانواده ، مدرسه، سازمانهاي توليدي و جامعه عضويت و شركت داشته باشد . و با توجه به تاثير مطالعات مربوط به دانش مديريت در شكل‌گيري و دوام سازمانهاي اجتماعي، اقتصادي،اداري، سياسي، آموزشي و …  مي‌توان نتيجه گرفت كه انسان معاصر در طول زندگي خود به دانش مديريت متكي است وبراي بهتر زيستن (اداره صحيح
سازمانها )گريزي جز روي كرد به مديريت و مطالعة آن نمي‌باشد . نارساييهايي مربوط به مديريت نه تنها كاركرد سازمانها را مختل و در سازمان زندگي معاصر بشر اختلال ايجاد مي‌كند ، بلكه همچنين موجب مي‌شود بر اثر عدم كارايي سازمانها و يا حتي پاشيدگي آنها تلاشهاي  افراد بشر بطور صحيح و اصولي پيوند نخورد و كوششهاي آدمي در سازماندهي جوامع به هدر رود و نيروي انساني به عنوان گرانبهاترين سرمايه پايمال گردد .
     فراموش نكنيم كه باروي كوششهاي توليدي بر اساس نيروي انساني استوار است  . و منابع ديگر از قبيل سرمايه، تكنتولوژي و يا بهره‌برداري از منابع زمين به نوبه خود به تلاشهاي نيروي انساني بستگي دارد .
بطوريكه امروزه اقتصاددانان از اين قبيل منابع ثانوي بعنوان (( كار متبلور ))‌ياد مي‌كنند هدر دادن نيروي انساني بر اثر سوء مديريت يكي از مسائل زمان ما بشمار مي‌آيد و اين مشكل به ويژه در كشورهاي جهان سوم جنبه حادي به خود گرفته است . با تأمل در اين نكته در مراجعه به آمارها حكايت از آن دارد كه كشورهاي جهان سوم از نيروي انساني خود استفاده بهينه بعمل نمي‌آورند . و تلاشهاي نيروي انساني در اين جوامع عمدتاً‌ بر تفكر و برنامه‌ريزي متكي نيست و مديريت توانائي براي سازماندهي به نيروي انساني كشورهاي توسعه نيافته وجود ندارد .
(( بنتهام ))  با تأكيد بر گرايش طبيعي آدمي بسوي لذت‌جويي، درصدد است انگيزه فعاليت بيشتر را به مديران بشناساند و با يادآوري ضرورت ايجاد انگيزة طبيعي و گرايش مطابق آدمي مديران را در سازماندهي و مديريت راهنمايي مي‌كند .
     (( انگيزه همة اعمال انسان تنها براي كسب لذت و احتراز از درد است . … )) اشاره‌اي كه آنرا مي‌توان به يك برداشت مديريتي در سازمان تعبير كرد .
     در اوايل قرن حاضر (( فردريك تيلر ))  كه از وي به عنوان بنيانگذار مديريت علمي ياد مي‌كنند در كتاب خود تحت عنوان (( اصول مديريت علمي )) مد نظر قرار مي‌دهد و از تشويق مالي بعنوان انگيزة ايجاد فعاليت بيشتر در نزد كاركنان ياد مي‌كند كه در جهت اعمال مديريت اصولي و مؤثر از تشويق مالي به منظور برقراري انضباط در سازمانها استفاده شود و كوشش به عمل آيد تا با توسل به روشهاي منظم ( نظم‌كاري ) بازدهي كاركنان افزايش مي‌يابد .
     (( هانري فايول ))  در اثر معروف خود تحت عنوان : (( مديريت صنعتي و عمومي )) كه در سال 1916 منشر شد با تأكيد بر وظايف مديريت‌هاي تصميم‌گيرنده در شناسايي كاركردها و وظايف بطور تلويحي ضرورت آگاهيهاي روانشناختي مديران را يادآوري مي‌كند در دهة دوم و سوم قرن حاضر مطالعة رفتار كاركنان سازمان و تأثير آن در افزايش توليد بيشتر و بهتر مورد توجه قرار گرفت . بررسيهاي تجربي نشان داد كه برقراري ارتباط صحيح با كاركنان سازمان و توجه به وضعيت رواني آنان از طريق تقويت روحيه، تأثير بيشتري در افزايش بازدهي كاركنان دارد .
     
تعريف سازمان :
 
 (( مارك هنسن )) مؤلف كتاب (( مديريت آموزشي و رفتار سازماني )) اعتقاد دارد كه ســـــازمانها (( پديدة اجتماعي هستند و واقعيت فيزيكي نمي باشند )) . و در همان منبع از قول مؤلف ديگر نقل شده است . (( مهمترين مطلبي كه در رابطه با سازمانها بايد به ذهن سپرده شود، اين است كه وجود آنها قائم به چيزي است كه در ذهن مردم وجود دارد )) .
بايد در نظر داشت كه هريك از نظريه‌هاي مختلف دربارة مـديـريت بــرداشت ويژه‌اي از مفهوم سازمان دارند و با توجه به نظريه و زاوية نگرش، به خصوصي كه دارند به جنبه‌هاي متفاوتي از سازمان تأكيد مي‌ورزند . براي مثال نظريه‌هاي كلاسيك ، سازمان رادر مفهوم ساختار بروكراتيك آن مد نظر دارد و موجوديت آنرا عمدتاً به وجود عواملي از قبيل تقسيم كار، انجام امور بر مبناي تخصص‌گرايي، وجود ضوابط و مقررات، كاركرد مبتني بر نظم و منطق، نظارت و ارزشيابي مربوط مي‌داند . در صورتي كه در تئوريهاي مديريت كه مبناي روابط انساني به وجود آمده‌اند، در معرفي ساختار سازمان توجه اصلي به ابعاد انساني آن مي‌باشد .
     در مواردي نيز تحليل مفهوم سازمان با در نظر گرفتن كاركردها و رويدادهاي آن انجام گرفته است و سازمان را متشكل از مجموعه‌اي از رويدادها تلقي كرده‌اند كه (( در عين حال با مجموعه‌هاي ديگري از رويدادها (سازمانها ) پيوند حاصل مي‌كند ))  .
به هر حال بايد در نظر داشت كه سازمانها بر مبناي همكاري گروهي نسبتاً پايدار اعضاء آن كه به منظور تحقق هدف مشترك انجام مي‌گيرد، بوجود مي‌آيند و طي تلاشهاي معمولاً منطقي مبتني بر تقسيم وظايف و هماهنگي به فعاليت ادامه مي‌دهند. ( روانشناسي مديريت، احمد زاده بياني ص11 )

 

 

شامل 22 صفحه word


برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

درباره ی moein

slm

همچنین ببینید

Phonesheriff – Spy Cellular Phone-It May Be Easy Described On SpyPhoneware service

Now that mobile spy programs are a reality, many people wonder how easy or difficult …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *