خانه / تحقیق و پروژه / دانلود مقاله عوامل موثر در ايجاد عفونت و عواقب آن

دانلود مقاله عوامل موثر در ايجاد عفونت و عواقب آن

دانلود مقاله عوامل موثر در ايجاد عفونت و عواقب آن

دانلود مقاله عوامل موثر در ايجاد عفونت و عواقب آن

 

مشخصات این فایل
عنوان: عوامل موثر در ايجاد عفونت و عواقب آن
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 23

این مقاله درمورد عوامل موثر در ايجاد عفونت و عواقب آن می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله عوامل موثر در ايجاد عفونت و عواقب آن می خوانید .

رگي (مربوط به جريان گردش خون)
وراثت
اگر چه وراثت عامل بيماري ام اس نيست يعني 50 درصد بيماران بچه هايشان ام اس نمي‌گيرند، ولي استعداد ژنتيكي ممكن است دخيل باشد. همانگونه كه قبلا اشاره شد داشتن مليت خاص بيشتر از ساير عوامل ميتواند دخيل باشد. به هر حال اگر كسي در خانواده‌اش يك ام اس داشته باشد احتمال ابتلا به ام اس براي او بيشتر است. بعنوان مثال شانس يك آمريكايي براي ابتلا به ام اس يك به هزار است 0يك دهم يك درصد) وقتي عضوي از خانواده ام اس داشته باشد ريسك ابتلا به ام اس تا سه و چهار درصد براي ساير اعضا خانواده افزايش مي‌يابد.
بطور فني براي اينكه يك بيماري وراثتي تلقي بشود بايد بيست و پنج درصد يا بيشتر برادر يا خواهران بيماران و 50 درصد يا بيشتر فرزندان او مبتلا به آن بيماري باشند. در حالي كه وراثتي بودن ام اس تاييد نشده است تحقيقات نشان ميدهند كه 5 درصد داراي نسبت نزديك هستند. مطالعه روي دوقلوها نظريه استعداد ژنيتيك را تقويت مي‌كند. شيوع بيماري ام اس در دوقلوهاي برادر (غير همسان) به ميزان 5 درصد در مقايسه با دوقلوهاي همسان به ميزان 31 درصد. بعلاوه كشف جراحتهاي ام اس بدون وجود علائم در دوقلوهاي سالم همسان در بيش از نيمي از ساير ددوقلوهاي تحت مطالعه.
محققان ژن پاسخ ايمني را در كروموزوم 6 تشخيص داده‌اند كه به HLA DR2 موسوم است. آنچه در اروپاي شمالي معمول است اينكه بيشتر بيماران ام اس رابطه نزديكي با ژن مربوطه دارند يافتن يك آنتي ژن معمولي بنام HLA در كليه (تمام) بيماران ام اس و آنهاييكه بيشترين استعداد ابتلا به بيماري را دارند غير محتمل است. تحقيقات بشدت روي عوامل ژنتيكي ام اس تاكيد دارند.

علت شناسي- بيماري زايي و آسيب شناسي ام اس

احتمال ديگر مربوط به زخمهاي دور آكسونهاي دچار ضايعه شده در بيماران ام اس مي‌شود. همانگونه كه قبلا اشاره شد مطالعات اينطور نشان مي‌دهند كه سلولها ممكن است هنوز قادر به ترميم ميلين در اين نواحي باشند . و محققين شايد بتوانند راهي براي فعال كردن اين سلولها بيابند.
عايقبندي ميلين در دو سيستم ديگر جدا از سيستم مركزي اعصاب يافت مي‌شود سيستم اعصاب پيراموني (PNS) كه اعصاب متصل كننده ستون فرات به دستها و پاها را شامل مي‌شود و سيستم اعصاب خودكار (ANS) كه اعمال خود كار بدن مثل تنفس – تعرق- ضربان قلب . . . . را كنترل مي‌كنند.
اين سيستم‌ها بنظر مي‌رسد تحت تاثير ام اس قرار نمي‌گيرند در واقع بيماران ام اس بسيار كمي علائم مربوط به اختلالات ANS را تجربه مي‌كند. يك آزمايش در مرحله اول ساختار سلول ميلين را از PNS (كه به سلولهاي شوان Schwann cells معروفند) برداشته و در مغز يك بيمار ام اس كشت داده كه ببينند آيا اين سلولها در سيستم مركزي اعصاب توليد ميلين مي‌كنند يا خير برنامه‌ريزي براي تحقيقات بيشتر بستگي به اين آزمايش اوليه دارد.
نوع ديگر سلول گليال كه در ام اس نقش دارد astrocyte است سلولي كه بطور عادي از‌ آكسونها حمايت مي‌كند. Astrocyte ها وقتي وارد ميلين تخريب شده مي‌شوند هم تعدادشان و هم اندازه‌اشان بزرگ مشود احتمالا خودشان آستروسيت بيش از حد بزرگ شده است كه باعث ايجاد زخم حول آكسون مي‌شود.

سد مغزي خوني و چسبيدگي مولكولها

وظيفه آستروسيت تنظيم عبور مواد قابل حمل بين مجاري خون و ديگر سلولهاي سيستم مركزي اعصاب است . براي دسترسي به بافت سيستم مركزي  اعصاب سلولها بايد از سد مغزي- خوني عبور كنند. تحت شرايط عادي توانايي مواد براي عبور از ديواره مجاري خون به سيستم مركزي اعصاب نيستند.
در ام اس سلولهاي گلبول سفيد ميتوانند از سد مغزي – خوني عبور كند و ميلين را جهت تخريب مورد حمله قرار دهند. تحقيقات نشان داده است كه سد مغزي – خوني بايد در درجه اول براي جلوگيري از بوجود آمدن ام اس و سپس براي جلوگيري از تخريب ميلين اصلاح گردد.
چسبندگي مولكولها ساختار پروتئيني داشته و باور بر اين است كه به سلولهاي گلوبول سفيد سيستم ايمني كمك مي‌كند تا از سد خوني مغزي بگذرند اين مولكولها روي سطح سلولهاي گلوبول سفيد قرار دارند مثل آستر سلولهاي مجاري خون.
سلولهاي گلوبول سفيد ابتدا بايستي به مجاري خون بچسبند و آستري را بكمك مولكولهاي چسبنده قبل از عبور از سد خوني مغزي و رسيدن به سيستم اعصاب مركزي بوجود آورند.
محققين در حال آزمايش عامل جديدي هستند كه مولكولهاي چسبنده را بلوك مي‌كند تا از عبور سلولهاي سيستم ايمني از سد مغزي خوني و رسيدن آنها به ميلين جلوگيري كند. فاكتورهايي كه تصور مي‌شود احتمالا نفوذ پذيري سد مغزي خوني را افزايش ميدهند عبارتند از عفونت ويروسي و واكسيناسيون.
همراه با ماكروفروناژها لمفوسيتهاي T وقتي با محركي مواجه مي‌شوند فعال ميگردند زماني كه چنين شود لمفوسيتهاي T از لحاظ زيست شناسي فعاليتشان بيشتر ميگردد اندازه آنها بزرگتر شده و باعث پديد آمدن مواد شيميايي بنام Cytokine ها مي‌شوند اينها مولكولهاي پروتئين هستند كه ارتباط بين سلولها و عمل ميانجي‌گري پاسخ ايمني را تسهيل مي‌كنند چنين فرايندي بوسيله تعامل با گيرنده هاي خاص سطح سلول ممكن ميگردد. چهار نوع سيتوكين عبارتند از:
 Interleukines

سلولهاي گليال Glial Cells
اينها سلولهاي غير نوروني مغز هستند كه ياري دهنده به اعصاب مي‌باشند (نورونها سلولهاي متفكر مغز هستند كه به سلولهاي خاكستري نيز معروفند). يك نوع از سلول گليال مربوط به ام اس Oligodendrocy te (oligo) مي‌باشد. Oligo ها سلولهاي توليد كننده ميلين عصبي هستند. گاهي اوقات نيز ميلين‌ها بوسيله همين سلولها ترميم مي‌ شوند فرايندي كه به آن remyelination گفته مي‌شود. وقتي ترميم ميلين صورت بگيرد بيمار ام اس بهبود در علائم بيماري را حس مي‌كند كه به اين حالت remission گفته مي‌شود. متاسفانه در بيشتر حالتهاي ام اس oligoها نهايتا كاهش يافته يا با تمام ميرسند كه در نتيجه آن ميلين از بين ميرود و توانايي ميلين ‌سازي نيز از دست ميرود.
ميلين جديد بطور طبيعي بوسيله oligo هاي تازه يا جوان توليد مي‌شوند اين سلولهاي تازه ميلين طي مراحلي از نوعي سلول ديگر بنام سلول بنيادين بوجود ميايند. همچنان كه سن انسان بلا ميرود سلولهاي بنيادين كمتر قادر به تبديل به oligoها هستند oligo هاي پيرتر خودشان را تقسيم مو جايگزين نميكنند. بدون oligo هاي جوان يا سلولهاي بنيادين توليد ميلين remyelination به آهستگي يا ناقص صورت مي‌گيرد. محققين در حال كار روي مكانيزم كشت oligo هاي جوان يا سلولهاي بنيادين در بيماران ام اس براي كمك به ترميم ميلين در نواحي كه دچار ضايعه هستند مي‌باشند. اگر چه اين فرايند تاثير روي خود بيماري ندارد اما بهبود بالقوه در عملكرد اعصاب در بيماران دچار معلوليت شده را به همراه دارد مانند كاربرد آن براي بيماراني كه دچار معلوليت شده را به همراه دارد مانند كاربرد آن براي بيماراني كه دچار ضايعه ستون فقرات هستند و يا ديگراني كه از ضايعات عصبي در رنجند.

بخشی از فهرست مطالب مقاله عوامل موثر در ايجاد عفونت و عواقب آن

عفونت
نظافت
مصونيت نژادي
پلاكها
رگي (مربوط به جريان گردش خون)
وراثت
سد مغزي خوني و چسبيدگي مولكولها
سلولهاي پلاسما Plasma Cells
سلولهاي گليال Glial Cells
علل احتمالي
درمانهاي اوليه و شاركو


برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

درباره ی moein

slm

همچنین ببینید

Dog whispering inside the 21st century

The skilled authors also needs to contain the abilities along with encounter with Spanish vocabulary …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *