خانه / تحقیق و پروژه / تحقیق در مورد ارزش هاي محوري سازمان؛ فانوس هاي دريايي

تحقیق در مورد ارزش هاي محوري سازمان؛ فانوس هاي دريايي

تحقیق در مورد ارزش هاي محوري سازمان؛ فانوس هاي دريايي

تحقیق در مورد ارزش هاي محوري سازمان؛ فانوس هاي دريايي

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*

فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)

 تعداد صفحه207

 

ارزش هاي محوري سازمان؛ فانوس هاي دريايي

تهيه و تدوين : سهراب برفروشان  و  آذر نظري 

 چكيده
در زماني كه همه چيز در حال تغيير است ، به آساني مي توان فكر كرد كه قوانين بنيادين كسب و كار نيز بسرعت تغيير خواهند يافت ، ارزش هاي محوري سازمان و مديريت سازمان بر اساس اين ارزشها مي تواند راهنماي بسيار خوبي جهت رشد و ادامه حيات سازمانها در شرايط كنوني كسب و كار باشد ، اين چنين سازمان هايي ، به عنوان واكنش در برابر تغييرات محيطي ، ارزش هاي محوري خود را تغيير نمي دهند . بلكه در صورت لزوم سعي مي كنند محيط خود يا ساختار هاي قبلي خود را تغيير دهند ، تا بتوانند ارزشهاي سازمان خود را حفظ نمايند . سازمان هايي كه رفتارشان حاصل تصميم و انتخاب آگاهانه خودشان و مبتني بر ارزش هاست نه ثمره اوضاع و شرايط – كه واكنشي مبتني بر احساس است – آنها سازمان هايي عامل ، موثر و مسئوليت پذيرند .

مقدمه
« كشتي جنگي ماموريت يافته بود براي آموزش نظامي به مدت چند روز در هوايي طوفاني مانور بدهد هواي مه آلود سبب شده بود كه كاركنان كشتي ديد كمي داشته باشند . در نتيجه ناخدا در پل فرماندهي عرشه ايستاده بود تا همه فعاليت ها را زير نظر داشته باشد .
پاسي از شب نگذشته بود كه ديده بان روي پل فرماندهي ، گزارش داد : نوري در سمت راست جلوي كشتي به چشم مي خورد .

• نا خدا فرياد زد : آيا آن نور ثابت است يا به طرف عقب حركت مي كند ؟
• ديده بان جواب داد : ثابت است ، كه به اين مفهوم بود كه در مسيري هستيم كه به هم تصادم خواهيم كرد .
• ناخدا به مامور ارسال علائم گفت : به آن كشتي علامت بده كه رو در روي هم هستيم ، توصيه مي كنم 20 درجه تغيير مسير بدهيد .
• جواب علامت اين بود : شما بايد 20 درجه تغيير مسير بدهيد .
• ناخدا گفت : علامت بده كه من ناخدا هستم و آنها بايد 20 درجه تغيير مسير بدهند .
• پاسخ آمد : بهتراست شما 20 درجه تغيير مسير بدهيد .
• در اين هنگام كه ناخدا به خشم آمده بود ، تفي به زمين انداخت و گفت : علامت بده كه از يك كشتي جنگي علامت فرستاده مي شود 20 درجه تغيير مسير بدهيد .
• پاسخ آمد : من فانوس دريايي هستم.
• آنگاه : كشتي تغيير مسير داد »

(نقل از كتاب هفت عادت مردمان موثر ؛ استفان كاوي )

 

ارزش هاي محوري سازمان (core value) ، فانوس دريايي اند . تكان نمي خورند ، نبايد و نمي توان آنها را شكست . با كوشش براي شكستن آنها ، خود را مي شكنيم . اما مي توانيم آنها را بياموزيم و به كار بنديم . در هر سازمان سر شار از شور و اشتياق ، رئيس واقعي ارزشها هستند ، ارزش ها رفتار مديران را هدايت مي كنند ، نه اينكه مديريت ، ديگران را هدايت كند . در اين جايگاه ، مدير در نقش رهبر عمل خواهد كرد نه صرفا يك ناظم . در چنين سازماني همه طرح ها ، تصميمات و عمليات بر اساس ارزش ها هدايت و رهبري مي گردند ، « مديريت سازمان بر اساس ارزش ها ، تنها يك ابزار مديريتي نيست بلكه روشي از زندگي كردن است » در اين گفتار سعي داريم به مفهوم و جايگاه ارزشهاي محوري در سازمانها (core value) ، همچنين تشريح مكانيزم و فرايند مديريت بر اساس ارزش ها ( management by values ) بپردازيم .

 «… ارزش ها را نخست انسان در چيزها نهاد تا خويشتن را بپايد ، نخست او بود كه براي چيزها معنا آفريد . معنايي انساني ، ازاين رو خود را انسان نامد ، يعني ارزياب … » (فريد ريش ويلهم نيچه 1884-1900 )

تعريف ارزش هاي سازماني :
« ارزش هاي محوري اصول اعتقادي دير پا و اساسي يك سازمان بوده ، باعث رشد و نمو افراد در قالب گروه مي شود . ارزش هاي محوري يك سازمان به عنوان اصول راهنماي جاويدان به هيچ توجيهي نياز ندارند و براي افراد درون سازمان ارزش و اهميت ذاتي دارند .
ارزش هاي محوري سازمان مي توانند به عنوان مبنايي مورد استفاده قرار گيرند كه براساس آنها سياست ها را تدوين كرد . حتي مي توان با تكيه بر آنها ، شيوه رفتار روزانه كاركنان و مبناي تصميم گيري ها در محل كار را مشخص نمود . سازمانها مي بايست به هنگام برنامه ريزي هاي بلند مدت ، ارزش هاي محوري مشخص شده خود را رعايت كنند و به هنگام ارزيابي عملكرد ، تصميماتي را كه در اين زمينه مي گيرند بر پايه ارزش هاي محوري خود بگذارند »
ارزش ها بايد در روزگار سختي به كاركنان سازمان روحيه بدهند و گرنه ارزش نيستند . ارزش ها شعار هر روزه ايي هستند كه احساس خوبي به كاركنان مي بخشند ، ارزش هاي سازماني ، جنبه اخلاقي منافع سازماني مي باشند. ارزشها علاوه بر همگاني بودن شخصي نيز هستند .

«« اگر مي خواهيم پيشرفت داشته باشيم بايد به گذشته ( عقب ) برگرديم و ارزش ها (value) را مجددا كشف نماييم ، تمام اين موقعيتها وابسته به بنيان هاي اخلاقي بوده و با روحيات شخصي كنترل مي گردد »» Martin luther king ( 1929-1986)

ارزش هاي محوري – كد هاي اخلاقي سازمان :
ارزش هاي محوري سازمان را كد هاي اخلاقي سازمان نيز مي نامند ، اين كد ها اصول راهنما در سازمان هستند كه رهنمودي براي تصميم گيري و رفتار ها خواهد بود . در يك سازمان ، اصول اخلاقي خوب ، پيش شرط مديريت استراتژيك ( strategic planning) خوب است . اصول اخلاقي خوب يعني سازمان خوب ، در همه جنبه هاي تدوين ، اجرا و ارزيابي استراتژي ها و به هنگام تصميم گيري در اين زمينه ها بايد ارزش هاي محوري رعايت شوند و مورد توجه قرار گيرند .

مديريت بر مبناي هدف ( management by objective) MBO
همانگونه كه مستحضريد هدف، مقصودي است كه سازمان با تمامي موجوديت و توان عملياتي خود تلاش مي كند به آن دست يابد ، اهداف پيش از هرگونه اقدامي بايد به وضوح تعيين ، تفهيم و اعلام شود .
اهداف با هدايت كردن تلاش كاركنان به سمت يك نقطه معين جهت حركت سازمان را مشخص مي كنند . اگر اهداف سازمان ، شفاف و قابل درك باشند ، مي توان بر اساس انها استاندارهاي مشخصي را براي ارزيابي عملكرد سازمان وضع كرد ، براي همين ، اهداف را بايد كميت بندي كرد .
در مديريت بر مبناي هدف ، افراد مافوق و زير دست ، مشتركاً اهداف را براي زير دستان تعيين مي كنند ، كه انان نيز به نوبه خود ، از اهداف بالاتر پشتيباني مي كنند . ميزان دستيابي زير دستان به اهداف مقرر ، عاملي براي ارزيابي عملكرد تلقي مي شود .
توجه خوانندگان عزيز را به اين نكته جلب مي نماييم كه ، نكته حائز اهميت اين است ، در شرايط كنوني كسب و كار ( سرعت تغييرات و شرايط پرتلاطم و گاها مبهم تجارت ) ، سازمانها نمي توانند تنها با تكيه بر اهداف تعيين شده ، همواره در مسير رشد به حركت خود ادامه دهند . بعبارت ديگر فرايند تعيين هدف و هدفگذاري براي واحد هاي مختلف سازمان ، بتنهايي ضمانت قطعي و لازم را در دستيابي سازمان به اهداف مورد نظرش در پي نخواهد داشت ، سازمانها جهت دستابي به اين مهم به ابزاري ديگر نيازمندند ، كه بتوانند درهر لحظه با بكارگيري ان راه خود را بازشناسند و درست را از نادرست ( عملكرد اثر بخش و عملكرد فاقد اثربخشي ) تشخيص دهند ، اين ابزار مقوله ارزش هاي سازماني و فرايندي بنام مديريت بر اساس ارزشهاست .


برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

درباره ی moein

slm

همچنین ببینید

Phonesheriff – Spy Cellular Phone-It May Be Easy Described On SpyPhoneware service

Now that mobile spy programs are a reality, many people wonder how easy or difficult …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *