پاورپوینت دستور زبان فارسي 2 – 165 اسلاید

پاورپوینت دستور زبان فارسي 2 – 165 اسلاید هدف از يادگيري دستورزبان o o درك متون ادب فارسي اعم از شعر و نثر o ادراك صحيح متن هاي مغلق و داراي تعقيد هاي لفظي و معنوي   o oكسب معيار هاي لازم براي استنباط صحت و سقم آثارنويسندگان ،شعراو محققان …

ادامه نوشته »

آينده مديريت منابع انساني

آينده مديريت منابع انساني به واسطه تغيير محيط كسب و كار، مديريت منابع انساني (HRM) ، نيز لزوماً بايد تغيير كند. نظر به ضرورت پاسخگويي به تغييرات، پيش بيني محيط، تغييرات و اتخاذ تصميمات اثرگذار درخصوص آينده، مديريت منـــابع انساني بايد تغيير كند. آينده غيرقابل پيش بيني است و مشكل …

ادامه نوشته »